Készül Kispest Fenntartható Energia Akcióterve

Posted by admin on October 4, 2016

Budapest Főváros XIX. Kerület Önkormányzata 2015 szeptemberében csatlakozott az Európai Bizottság kezdeményezésére létrehozott Polgármesterek Szövetségéhez, amely a helyi önkormányzatok fenntartható energiapolitika megvalósítása során tett erőfeszítéseit támogatja. A Szövetség aláíróinak - így Kispestnek is - az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai Unió által 2020-ra kitűzött 20%-os szén-dioxid kibocsátás csökkentést. Az Önkormányzat a csatlakozással vállalta, hogy Fenntartható Energia Akciótervet (Sustainable Energy Action Plan, röviden: SEAP) készít, amely az energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza a fenti cél elérésének érdekében.

A SEAP elkészítésével az önkormányzat a Denkstatt Hungary-t bízta meg. Az Akciótervről 2016. augusztus elsején a Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartottak tájékoztató fórumot. A rendezvényen jelen volt Gajda Péter polgármester, a városüzemeltetés vezetője, az önkormányzati képviselők, a polgármesteri hivatal munkatársai és a helyi lakosság képviselői. Csizmadia Edit, a Denkstatt Hungary Kft. munkatársa a fórumon ismertette a kerület Energia Akciótervének elkészítési folyamatát.

A kerület legnagyobb energiafogyasztója a lakosság, utána a közlekedés és a szolgáltató szektor következik, vagyis ezekben a szegmensekben van a legnagyobb CO2 megtakarítási potenciál. Az önkormányzati tulajdonú intézmények közül már számos iskolában, óvodában, az uszodában, a Forrásházban és a Művelődési Házban történt energetikai célú felújítás. A lakások szigetelése, a nyílászárócserék, az energiatakarékosabb berendezések beszerzése, a megújuló energia használatának (napelem, napkollektor, hőszivattyú) elterjedése is javítja a kerület energiagazdálkodását. A fórumon felmerült többek között a Wekerletelep műemlékvédelem miatti speciális helyzete, a került intermodális jellegéből adódó P+R parkolók építése és a közösségi megoldásokon alapuló megújuló energia termelése is.

Denkstatt Hungary Kft.