Elfogadták a Fenntartható Fejlődés Célokat

Posted by admin on October 20, 2015

A háromnapos Fenntartható Fejlődési Csúcstalálkozón az ENSZ 193 tagállama egyhangúan fogadta el azt a történelmi, új globális fejlődési programot, amely 2030-ig a szegénység felszámolását és a fenntartható jövő felépítését tűzi ki célul.

A nemzeti programok és a nemzetközi együttműködés új korszakát bevezető új agenda valamennyi országot akcióra kötelez, amelyek nemcsak a szegénység alapvető okaival foglalkoznak, hanem a gazdasági növekedés és jólét fokozásával, továbbá az emberek egészségügyi, oktatási és szociális szükségleteivel miközben a környezetvédelemre is koncentrálnak. Becslések szerint a célok eléréséhez háromezer milliárd dollárra lesz szükség.

A Fenntartható Fejlődési Célok a 2015-ig megvalósított Millenniumi Fejlesztési Célokat követik, valamint az 1992-ben útja indított nemzetközi fenntartható fejlődési együttműködés programját és az abban foglalt célokat. 

Fenntartható Fejlődés célok:

1. A szegénység valamennyi formájának felszámolása mindenhol

2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezés biztonság és a jobb táplálkozás megteremtése, valamint a fenntartható mezőgazdaság támogatása

3. Az egészséges élet és a jólét biztosítása minden generáció valamennyi tagjának

4. Az általánosan elérhető és méltányos, minőségi oktatás, valamint az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára

5. A nemek egyenlőségének megvalósítása, minden nő és lány társadalmi szerepének megerősítése

6. A vízhez, a szanitációhoz történő hozzáférés és fenntartható használat biztosítása mindenki számára

7. Megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

8. Tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, teljes és hatékony foglalkoztatás és tisztességes munka megteremtése mindenki számára

9. Ellenállóképes infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció ösztönzése

10.  Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése

11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és fenntarthatóvá tétele

12. Fenntartható fogyasztási és termelési rendszerek kialakítása

13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére elismerve, hogy a tárgyalásoknak az éghajlatváltozásra adandó globális válaszok tárgyalásainak elsődleges nemzetközi kormányközi fóruma az UNFCC.

14.  Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a fenntartható fejlődés érdekében

15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a talajromlás megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biológiai sokféleség további csökkenésének megállítása

16. Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten

17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez szükséges globális partnerség újjáélesztése

Denkstatt Hungary Kft.