Elfogadták az energiahatékonysági törvényt

Posted by admin on June 10, 2015

Az Országgyűlés május 12-én fogadta el az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt összhangban az EU 3x20 stratégiai vállalásával és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU direktívával. Országos szinten évente 1,5 %-os új végfelhasználási megtakarítást kell elérni.

A törvény a nagyvállalatok számára előírja az energiaaudit (más néven veszteségfeltárás) végzését 4 évente. Mentesül azonban a kötelezettség alól az a cég, amely EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet.

Energiaauditot először 2015. december 5-ig kell elvégezni, de a kijelölt Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.

A törvény és végrehajtási rendelete meghatározza az energetikai audit feltételeit, tartalmi követelményét és azt is, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük az energetikai auditoroknak a tevékenység végzéséhez. Az auditornak többek között szerepelnie kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által vezetett névjegyzékben. A névjegyzék kialakítására még várni kell, azonban a törvény elfogadja, ha 2015. december 5-ig névjegyzékben nem szereplő szakértő végzi az auditot, azonban mind az auditornak, mind az auditnak meg kell felelnie a rendeletben felsorolt követelményeknek.

A Hivatal megkapja az energetikai audittal kapcsolatos adatokat, amelyeket ellenőriz, valamint bírságolási jogkörrel is rendelkezik. Nem a jogszabálynak megfelelő audit esetében felszólítással élhet és az audit elmaradása esetén szankcionálhatja a vállalkozást. A bírság mértéke 10 millió Ft-ig terjedhet.

A jelenlegi szabályozás alapján az EN ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer bevezetése összességében a vállalatok számára alacsonyabb kockázatot jelent, hiszen mentesít az energetikai auditálási kötelezettség alól, és meglévő irányítási rendszerhez történő integrálása nem jelent nagy erőfeszítést. Általános tapasztalat, hogy az irányítási rendszer a folyamatos odafigyelés és késztetés miatt nagyobb energia megtakarítást eredményezhet és így bár költségesebb és erőforrás igényesebb a rendszer fenntartása, mégis összességében a vállalatok számára kedvezőbb megoldást biztosíthat.

Tapasztalatunk szerint a beruházást nem igénylő, jó gyakorlatok bevezetésével akár 10-20%-os megtakarítás is elérhető.

A jogszabálynak tehát kétféle módon felelhet meg egy nagyvállalat:

Energiaaudit

Energiaaudit

EN ISO 50001

határidő

2015. december 5., majd 4 évente

2015. december 5. audit évente, folyamatos működtetés

Költségek

alacsonyabb és csak 4 évente esedékes

összességében magasabb, minden évben esedékes

Költségcsökkentés

Közvetlenül nem jelentkezik, általában kisebb.

A rendszer részeként megvalósul, általában magasabb.

Adatszolgáltatás

Audit tartalma a Hivatal részére

Csak a tanúsító oklevél megküldése szükséges

Hatósági ellenőrzés

Van

Nincs

Igénybe vehető szakemberek

Szabályozott, de névjegyzék még nem áll rendelkezésre.

Nem szabályozott

Kockázat

Magasabb:

Adatközlés szükséges;

Audit, vagy az auditor nem felel meg a követelményeknek;

Nem szükségszerű az energia megtakarítás;

Hatósági ellenőrzés

Alacsonyabb:

Adatok nem kerülnek ki;

A EnIR bevezetés tanúsítvánnyal zárul;

Garantált energia megtakarítás;

Nincs hatósági ellenőrzés

 

Denkstatt Hungary Kft.