CSR Menedzserek Fóruma a Denkstattnál

Posted by admin on May 27, 2015

A Denkstatt volt a házigazdája a KÖVET Egyesület tavaszi CSR Menedzserek Fórumának, melynek fő témája a nem pénzügyi jelentéstétellel kapcsolatos változások voltak. Csizmadia Edit, a Denkstatt CSR tanácsadója elmondta, hogy az Európai Bizottság döntése szerint 2017-től minden közérdeklődésre számot tartó nagyvállalatnak, amely 500 főnél több munkatársat foglalkoztat, mérlegfőösszege meghaladja a 20 millió eurót, nettó árbevétele több mint 40 millió euró kötelező lesz az éves konszolidált beszámolóban a fenntarthatósággal kapcsolatos eredményeit is közölni. Az Európai Unió számviteli direktíváját 2016. decemberig minden tagországnak implementálni kell.

Az EU szakpolitikájának célja a kötelező jelentéstétellel, hogy növelje a vállalatok átláthatóságát, a bizalmat, lehetővé tegye a hatékonyabb tőkeallokációt. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk mennyiségének és minőségének növelése, az igazgatótanácsok sokszínűségének fokozása pozitív hatást gyakorolhat a vállalatok teljesítményére. A direktíva hatálya alá tartozó vállalkozásoknak környezetvédelemi, sokszínűségi, szociális és foglalkoztatási, valamint korrupció-ellenes tevékenységükről (adatokról, stratégiáról, kockázatelemzésről) kell beszámolniuk. Azok képeznek kivételt, amelyek évente publikálnak fenntarthatósági jelentést. Jelenleg is zajlik az általános és ágazati módszertan és indikátorrendszer kidolgozása, melynek eredményét ősszel ismerheti meg a 6000 érintett nagyvállalat.

A munkacsoport ülésen Otrok Györgyné, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. kommunikációs munkatársa beszámolt a cég jelentéstételi gyakorlatáról. A Richter a közelmúltban publikálta negyedik fenntarthatósági jelentését, melyet a GRI Útmutatása szerint készített el. 

Denkstatt Hungary Kft.